Perimbon Sunda 3 (Waktu Kawin Nu Hade')

Perimbon Sunda 3 (Waktu Kawin Nu Hade')

Desa Cilembu, bergaya kembali dengan Perimbon Sunda 3 (Waktu Kawin Nu Hade') setelah kemarin ribut soal "Penjual Obat  Kuat sekuat kuatnya" yang meresahkan, kini mari kita lanjutkan hidup ini dengan tebaran Cinta dan kasih sayang...cieee...MantaP.
TAPI.....!!!, sebelum sohib melanjutkan m'baca artikel Paririmbon Sunda 3 (waktu kawin nu hade) alangkah baiknya sohib baca terlebih dulu "Paririmbon Sunda 1 dan 2" 
Perimbon Sunda 3 (Waktu Kawin Nu Hade')
  • buku paririmbon ini baru ditemukan kembali dari tumpukan koleksi buku, setelah bersembunyi lamaaa banget disela-sela buku yang lain. kondisinya sekarang lebih parah dari sebelumnya...sebagian tulisannya dimakan rayap. 
WAKTU KAWIN NU HADE
No.
Dina Bulan
Hartina
1.
Muharam
Loba pacekcokan, papaseaan
2.
Sapar
Loba kasusah, gede hutang
3.
Mulud
Hade tapi diseling kasusahan
4.
Silihmulud
Hade tapi aya gangguan tinu lian
5.
Jumadilawal
Bakal meunang karugian
6.
Jumadilakhir
Hade, sugih mukti sarta salamet
7.
Rajab
Bakal rea anak hidup cukupan
8.
Rewah
Hade rahayu lan salamet
9.
Puasa
Hade ngan aya kaprihatinan
10.
syawal
Mimiti susah, akhirna senang
11.
Hapit
Salaki jeung pamajukan mindeng geringan
12.
Rayagung
Hirupna sarenang didunia lan akheratna


ITUNGAN LAKI RABI
Aksara lalaki dijumlahkeun jeung aksara awewe, aksara nu di pake aksara jawa anu dua puluh:

h - 1
n - 2 ca - 3r - 4k - 5d - 6t - 7s - 8w - 9l - 10
p - 11
dz - 12
ja - 13
j - 14
n y - 15
m - 16
g - 17
b - 18
th - 19
ng - 20

Jumlahna aksara awewe jeung lalaki tea tuluy dipake milang, kana patokan ieu :

No.PatokannaHartina
1.Pisang PunggelApes, moal lulus, moal aya kabungahan
2.sangar waringinDijadikeun pangiuhan, panyalindungan jalma rea
3.Gajah PalisunganMoal berkah, hese, kurang berkah
4.Bali bandunghade, bagja, meunang kabungahan, kenging pangkat, dijadikeun tokoh
5.Gedong KunaAlus, makmur, teu cape tapi rijki mayeng
6.Waru kaparungteu hade, susah usaha
7.Pancuran mancurhade, gampang rizkina, rea nu asih
CONTOHNA:
Lalakina namina AHMAD, bade nikah ka awewe namina SALMAH
Kumargi dina aksara jawa teu aya A biasana ditulis jadi HA
jadina :
AHMAD    dihitung jadi  ah = 1,  ma = 16   jumlahna  1 + 16 = 17
SALMAH  dihitung jadi     s = 8,  ma = 16   jumlahna  8 + 16 = 24
AHMAD  +  SALMAH ( 17 + 24  = 41 dibagi 7 = 5 SISA 6)
SISA 6 patokkanna " WARU KAPARUNG" artina " teu hade, susah usaha

Share this:

Related Posts

You Might Also Like:

Add your comment Hide comment

Disqus Comments