Peristiwa Penting di Bulan Syawal


Bulan syawal yang penuh rahmat ini adalah juga merupakan bulan kegembiraan untuk umat Islam setelah sebulan sebelumnya melaksanakan puasa ramadhan, pada bulan syawal ini seluruh umat Islam se-dunia merayakan kemenangan setelah menjalankan  ibadah puasa. Selain dari ada banyak peristiwa penting pada bulan syawal yang patut kita ketahui.
Puasa Syawal
Adalah sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah setelah hari raya iedul fitri, puasa syawal dapat dilakukan dengan mengambil 6 hari berturut-turut setelah hari pertama Syawal atau mengambil pertengahan bulan atau dapat juga diambil pada akhir bula shawal.
Puasa Syawal ini berdasarkan pada hadist : Dari Abu Ayyub al-Anshori ia berkat bahwa Nabi Muhammad.SAW. bersabda : "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dan melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawal maka seakan-akan ia telah berpuasa satu tahun". (HR. Jamaah)
Peristiwa penting dalam bulan Syawal 
 1. Perang Uhud
 2. Permulaan bulan hji, pelaksanaan haji dimulai sejak Syawal, Dzulqadah, dan sembilan hari Dzulhijjah.
 3. Perang Rabig dibawah komando Ubaidah bin al-Harits bin Abdul Muthallib setelah delapan bulan dari hijrah. Dalam perang ini terdapat Saad bin Abi Waqqas yang pertamakali menggunakan panah sebagai alat berperang.
 4. Lahirnya Abdullah bin Zubayr ra Syawal 1 H, ia adalah bayi pertama yang dilahirkan dari kaum muhajirin setelah hijrah.
 5. Rasullah mengawini ummul mukminin Aisyah ra.
 6. Perang Bani Sulaim di Kadar pada Shawal 2 H, peristiwa ini terjadi tujuh hari setelah perang Badar dari penyelesaian tawanan perang
 7. Perang Bani Qoinuqa pada Syawal 2 H. Kabilah ini terdiri dari Bani Nadhir dan Bani Quraidzah, mereka dikenal sangat pemberani, mereka adalah kabilah Yahudi Madinah yang pertama kali menyerang Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah mendamaikan mereka dan menulis perjanjian damai. Bani Nadhir menyerang Rasulullah setelah enam bulan setelah perang Uhud. Peristiwa tersebut diseritakan dalam surat al-Hasyr, sedangkan Bani Quraidzah yang sangat membensi Rasulullah kemudian beliau mendatangi mereka setelah perang Khandaq dan mengepung mereka selama 25 hari.
 8. Perang Humra al-Asad lengsung setelah perang Uhud.
 9. Perang Khandaq (5H)
 10. Perang Hunain (8H)
 11. Perang Thoif (8H)
 12. Lahirnya Imam Bukhari (194 H), beliau wafat pada bulan ini.
Peristiwa penting di bulan Syawal, sepatutnya jadi bahan renungan saya/kita

Reaksi:

Related Posts:

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.
Buka Komentar
© 2009 DESA CILEMBU - Proudly powered by Blogger