Doa Akhir dan Awal Tahun Hijriah


Doa Akhir Tahun Hijriah, lebih bagus di baca  tiga kali pada akhir Ashar atau sebelum masuk waktu Maghrib di waktu akhir bulan Zulhijjah. Barang siapa yang membaca doa akhir tahun ini, syetan berkata : "Kesusahan bagiku dan sia-sialah pekerjaanku menggoda anak Adam pada setahun ini dan Allah binasakan aku satu saat juga, dengan sebab membaca doa ini, Allah akan mengampuni dosanya selama satu tahun".

Artinya :
Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi MahaPenyayang.
Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad.S.A.W beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, Apa yang saya lakukan pada tahun ini tentang sesuatu yang Engaku larang aku melakukannya, kemudian belum bertaubat, padahal Engkau tidak meridhoi(merelakannya), tidak melupakannya dan Engkau bersikap lembut kepadaku setelah Engkau berkuasa menyiksaku dan Engkau seru aku untuk bertaubat setelah aku melakukan kedurhakaan kepada-Mu, maka sungguh aku mohon ampun kepada-Mu, Ampunilah aku. Dan apapun yang telah aku lakukan dari sesuatu yang Engaku ridhoi dan Engkau janjikan pahala kepadaku, maka aku mohon kepada-Mu ya Allah, Dzat Yang Maha Pemurah, Dzat yang Maha Luhur lagi Mulia, terimalah persembahanku dan janganlah Engkau putus harapanku dari-Mu, wahai Dzat Yang maha Pemurah. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad.S.A.W. beserta keluarga dan para sahabatnya. 
Doa Awal Tahun Hijriah, dibaca tiga kali selepas Maghrib pada malam tanggal satu Muharram. Barang siapa yang menbaca doa ini, maka setan akan berkata :"Telah amanlah anak Adam ini daripada godaan pada tahun ini karena Allah telah mewakilkan dua malaikat untuk memeliharanya daripada fitnah setan


Artinya :
Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah.SWT tetap melimpahkan rahmat dan salam(belas kasihan dan kesejahteraan)kepada junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad.S.A.W. beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, Engkau Dzat yang kekal, yang tanpa Permulaan, yang Awal(pertama) dan atas kemurahan-Mu Yang Agung dan kedermawanan-Mu yang selalu berlebih, kini tahun baru Islam baru tiba, kami mohon kepada-Mu pada tahun ini agar terhindar(terjaga) dari godaan syetan dan semua teman-temannya serta bala tentara(pasukannya), dan(kami mohon) pertolongan dari godaan nafsu yang selalu memerintahkan/mendorong untuk berbuat kejahatan, serta(kami memohon)agar kami di sibukkan dengan segala yang mendekatkan diriku kepada-Mu, dengan sedekat-dekatnya. Wahai Dzat yang Mahah Luhur lagi mulia, wahai dzat yang Maha Belas Kasih. Semoha Allah selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan dan penghulu kita nabi besar Muhammad. S.A.W. beserta keluarga dan para sahabatnya...aaamiiiin
Doa Akhir dan Awal Tahun Hijriah 
Reaksi:

Related Posts:

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.
Buka Komentar
© 2009 DESA CILEMBU - Proudly powered by Blogger