4 Perkara sebelum Tidur


4 Perkara sebelum Tidur adalah salah satu nasehat dan pesan Nabi Muhammad SAW. yang disampaikan kepada Siti Aisyah ra.
Rasulullah berpesan kepada Siti Aisyah ra.
"Ya ...Aisyah jangan engkau tidur sebelum melaksanakan empat perkara, yaitu:
  1. Sebelum khatam Al-Quran,
  2. Sebelum menjadikan para Nabi bersyafaat kepadamu di hari kiamat,
  3. Sebelum para muslimin meridhoi engkau,
  4. Sebelum engkau melaksanakan Haji dan Umrah".
Bertanya Siti Aisyah ra :
"Ya Rasulullah bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika?"
Rasulullah tersenyum lalu bersabda:
  • Jika engkau hendak tidur bacalah surah Al Ikhlas sebanyak 3 x seolah engkau telah meng-khatamkan Al Quran.  Bissmillaahirrahman niraahim, Qul huallahhu ahad Allah hussamad lam yalid walam yuulad walam yakul lahuu kufuan ahad (3x)
  • Bacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi syafaatdi hari kiamat.  Bissmillaahirrahman niraahim, Allahumma shallii alaa saiyyidina Muhammad wa'alaa aalii saiyyidina Muhammad (3x).
  • Beristighfarlah untuk para mukminin, maka mereka akan meridhai engkau, Astaghfirullah hal 'adzim al ladzhii laa illaaha illaa huwal hayyul qayum waatuubu illaih (3x)
  • Perbanyaklan: bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir, maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah.  Bissmillaahirrahman niraahim, Subhanallah walhamdulillah wallaa ilaaha illallah hu wallah hu akbar (3x)
Sampaikanlah kepada orang lain, maka ini akan menjadi amal jariah kepada setiap orang yang mendapatkan pesan ini, dan jika orang tersebut mengamalkannya maka Anda pun akan mendapatkan pahalanya hingga hari kiamat.....aaaaamiiiiin
Baca juga:
4 Perkara sebelum Tidur adalah nasehat Rasulullah untuk kita semua

Reaksi:

Related Posts:

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.
Buka Komentar
© 2009 DESA CILEMBU - Proudly powered by Blogger