Pengasihan Doa Nurbuat


Pengasihan Doa Nurbuat ~ dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan, jangankan sekedar untuk dapat menaklukan hati gadis idaman, untuk keinginan lainnya pun insyaallah dapat diidjabah oleh Allah Taalla asal tetap tawaqal kepada-Nya. Caranya adalah jangan pernah tinggalkan sholat fardlu, ditambah dengan sholat Tahajud, Dhuha dan sholat-sholat sunnah lainnya dan lakukan hal-hal serta doa dibawah ini:
Bangun tiap malam antara jam 12-01 malam. Kemudian bacalah doa dan mantra dibawah ini sambil MEMBAYANGKAN target yang dimaksud.
  • Baca sholawat 11x
ALLAHUMA SHOLIALLA SYAIDINA MUHAMMAD, WAALLAALIHISYAIDINA MUHAMMAD
BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.
ALLAAHUMMA DZIS SULTHAANIL ‘AZHIM, WA DZIL MANNIL QADIIM, WA DZIL WAJHIL KARIIM, WA WALIY YIL KALIMAATI TAAMMAATI WAD DA’AWAATIL MUSTA JAABAH, ‘AAQILIL HASANI WAL HUSAINI MIN ANFUSIL HAQQI ‘AINIL QUDRATI WAN NAAZHIRIINA WA’AINIL INSI WAL JINN, WA IN YAKAADUL LADZIINA KAFARUU LI YUZLIQUUNAKA BI ABSHAARIHIM LAMMAA SAMI’UDZ DZHIKRA, WAYAQUULUUNA INNAHUU LAMAJNUUN, WA MAA HUWA ILLAA DZIKRUL LIL ‘AALAMIIN. WA MUSTAJAABU LUQMAANIL HAKIIM. WA WARITSU SULAIMAANABNI DAAWUDA ‘ALAIHI WAS SALAAM.
  • Baca: AL-WADUUD (7 kali ) (Sebutkan keinginan dalam hati kepada Allah s.w.t.)
  • Lanjutkan dengan membaca
DZUL’ARSYIL MAJIID. THAWWIL ‘UMRII WA SHAHHIH AJSAADII WAQDHI HAAJATII WAKTSIR AMWAALII WA AULAADII WAJ ALNI HABBIBAN LIN NAASI AJMA’J IN. WA TABBA’ADIL’ADAAWATA KULLA MIMBANII AADAMA ‘ALAIHIS SALAAM. MAN KAANA HAYYAUW WA YAHIQQAL QAULU ‘ALAL KAAFIRIIN. WA QUL JAA AL HAQQU WA ZAHAQAL BAATHIL, INNA BAATHILA KAANA ZAHUUQAA. WA NUNAZZI LU MINAL QUR’AANI MAA HUWA SYIFAAUW WARAHMATUL LIL MUKMINIIN. WA LAA YAZIIDUZH ZHAALIMIINA ILLAA KHASAARAA. SUBHAANA RABBIKA RABBIL ‘IZZATI ‘AMMAA YASHIFUUN, WA SALAAMUN ‘ALAL MURSALIIN, WAL HAMDU LIL LAAHI RABIIL ‘AALAMIIN”.
  • Baca mantera inti dibawah ini cukup 1x saja :
Muhammad Njobo, Muhammad Njero, Rasul Njobo Rasul njero, Panyuwun Njobo panyuwun njero, Rahmad njobo Rahmad Njero, Kun Fayakun Allah Njobo Njero, Yahuu Allah – Yahu Allah, Kun Wadae Ilmu Fayakun Tutupe Ilmu Sir, Dzat, Sifat, Asma, Allah Allah yo Pangeran-Pangeran yo Allah, Allah yo Gusti- Gusti yo Alloh
Nur Muhammad kang manjing Guwargabaku Siro metuo Aku njalok teguh rahayu slame Nyuwun si jabang bayine.. (sebut nama target) binti… (sebut nama ayah target) pasti kelingan Ingsun, lunggih eleng ingsun, ngadek eling ingsun, mlaku eling ingsun, turon lan turu yo tetep eleng engson saktingkah polae tetep eling ingsun. yen durung kepetuk ingsun mesti nangis mular nangis saking tresnane marang ingsun,mesti melok Ingsun.

Semoga apapun yang Anda inginkan setelah membaca Pengasihan Doa Nurbuat secara rutin dan terus menerus dan penuh keyakinan kepada Allah Ta'alla, insyaallah segera terkabul, yang paling utama dan penting jangan tinggalkan sholat lima waktu
Anda sedang mencari UBI madu CILEMBU Asli BERSERTIFIKAT IG (HAKI), Anda berada di situs yang tepat, silahkan CARI di Ciri UBI madu CILEMBU
Reaksi:

Related Posts:

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.
Buka Komentar
© 2009 DESA CILEMBU - Proudly powered by Blogger